Adatkezelési nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a jelen adatgyűjtés esetén nem végzünk adatkezelést, ugyanis a Törvény 3.§ 2. pontja alapján jelen felmérés vonatkozásában személyes adatot nem gyűjtünk, a felmérésben részt vevők nem válnak beazonosíthatóvá.

A tartalomszolgáltató - a szolgáltatási színvonal javítása érdekében - személyes adatokat nem kezelve - vizsgálhatja a rögzített adatok minőségét, populációs mintáit.

A tartalomszolgáltató az e-mail címeket - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény felhatalmazásai és korlátozásai alapján - szolgáltatásainak ismertetésére - a tudomására jutást megjelölve - felhasználhatja, melyhez jelen adatkezelési nyilatkozat jóváhagyásával az adat birtokosa hozzájárul.

Az adatokat a szolgáltató harmadik személynek nem adja át.