Kompetenciakörök

Szabálykövetés

Kapcsolatteremtés

Együttműködés

Kapcsolatorientáltság

Önállóság

Megbízhatóság

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Frusztráció-tolerancia

Rugalmasság

Kiegyensúlyozottság

Terhelhetőség

Monotónia-tűrés

Ítéletalkotás

Elemzési-potenciál

Problémamegoldás

Beilleszkedés

Alkalmazkodás

Önellenőrzés

Módszeresség

Pontosság

Céltudat

Kitartás

Időmenedzsment

Multikulturalitás

Szociális kívánatosság